sokullu mehmed paşa

  1. ottoman

    Sokullu Mehmed Paşa

    Sokollu veya Sokullu Mehmed Paşa, Sultan I. Süleyman döneminde Osmanlı donanmasının Kaptan-ı Deryalığı ve yine Sultan I. Süleyman, Sultan II. Selim ve Sultan III. Murad dönemlerinde 14 yıl Osmanlı Devleti'nin sadrazamlığını yapmış Osmanlı devlet adamıdır. I. Süleyman'ın son sadrazamı olmuştur...
  2. II. Selim'in Filibe'de dinlenmesi

    II. Selim'in Filibe'de dinlenmesi

    II. Selim'in Filibe'de dinlendiği sırada bizzat kendi eli ile Veziriazam Sokollu Mehmed Paşa'ya mektup yazması ve yaklaştığını bildirip, biraz daha sabretmeleri ve ordu içinde bir karışıklığa mahal vermemeleri yönünde telkinde bulunması.
Üst Alt