Önemli Olaylar

I. Murad saltanat davasına kalkışan kardeşleriyle ve Ankara'nın geri alınmasıyla uğraşırken, Bizanslılar fırsattan yararlanarak Malkara, Çorlu, Lüleburgaz...
Bizans hükümdarı Kantakuzenos, Gelibolu yarımadasındaki Çimpe Kalesini Türkler'e askeri üs olarak vermekle iyi etmediğini, artık onları oradan...
Bursa'yı devletin yeni başşehri yapan Orhan Gazi, şimdi lstanbul'a daha fazla sokulmak için o yönde fetihlere devam etti. Çünkü asıl hedef İstanbul idi...
Osman Gazi için asıl büyük hedef Bursa idi. 1314 yılında Bursa'ya iyice sokulan Türkler, 1315'te şehri tam kuşatmaya aldılar. Bu kuşatma uzun sürecek, ama...
Osman Gazi, İnegöl, Karacahisar Tekfurlarını safdışı bıraktıktan, Göynük ve Tarakçı Yenicesi'ni de aldıktan sonra. çarpışmalara bir süre ara vererek...
Her geçen gün gücü ve kuvvetini arttıran Osman bey'in, baş düşmanı İnegöl Tekfuru Nikola ile hesaplaşma günü gelmişti. Osman bey 5000 kişilik bir kuvvetle...
Kulacahisar'ın yakılmasından sonra İnegöl Tekfuru'nun korkusu artmıştı. Tekfurların kuvvetlerini birleştirerek Türkler'e saldırmalarından başka bir çare...
1287 yılında, lnegöl Tekfuru Nikola, öteki tekfurlarla işbirliği yaparak, Osman Gazi'nin kuvvetlerini tamamen yok etmek, daha fazla güçlenmeden bu Türk...
Üst Alt