Gulam Ne Demek

Gulam Ne Demek

Gulam, İslam devletlerinde kölelerden oluşan, hükümdarı korumakla görevli olan askeri birliklerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nda kapıkulu askerleri olarak devam etmiştir. Gulam, kelime itibarıyla Arapça kökenli olup, erkek çocuk anlamına gelmektedir.
 

29 Eyl 2022

Damat Rüstem Paşa ikinci kez Osmanlı sadrazamı oldu
  • Tarihi Olaylar
Yorumlar
0
Sened-i İttifak imzalandı
  • Tarihi Olaylar
Yorumlar
0
Trablusgarp Savaşı başladı
  • Tarihi Olaylar
Yorumlar
0
İstanbul Antlaşması imzalandı
  • Tarihi Olaylar
Yorumlar
0
Üst Alt