Son Doğu Roma İmparatoru XI. Konstantinos

690168604_n.jpg?_nc_ht=instagram.fsaw1-5.fna.fbcdn.jpg

Son Doğu Roma İmparatoru XI. Konstantinos, İstanbul'un fethi sırasında önce Fatih Sultan Mehmed'in teslim ol çağrısını, daha sonra da fırsatı olmasına rağmen İstanbul'dan ayrılmayı reddetmiş, sıradan bir asker gibi savaşarak ölmüştür. Fatih Sultan Mehmed, teslim olmaları halinde Konstantin ve ailesinin arzu ettikleri yere güvenle gidebileceklerini, Paleologos Hanedanı'yla dostane ilişkilerin kurulacağını ancak teslim olmazlarsa imparator ve diğer asillerin öldürüleceğini belirtmişti. İmparator şehri teslim etmeyi reddetmiş, fakat vergi vermeye hazır olduğunu belirtmişti.

Konstantinos'un ölümü hakkında çeşitli rivayetler mevcuttur. Bizanslı tarihçi Dukas'ın kayıtlarına göre savunma sırasında makamını ve şehrini kaybettiğini anlayınca acı içinde: "Burada bir Hristiyan yok mudur ki beni öldürsün?" diye haykırmış; daha sonra kalabalığın içinde muhtemelen ezilerek ölmüştü. Fatih Sultan Mehmed'in emriyle daha sonraları cesedi aranmaya başlandı. Nihayet, bir Türk askeri huzura geldi ve ele geçirilen ilk kapının önündeki ölülerin arasında İmparator Konstantin'e benzeyen birini görüldüğünü bildirdi. Bunun üzerine derhal oraya gidildi ve İmparator, kana bulanmış mor çoraplarından tanındı. Aynı gün, Bizanslılara artık bir hükümdarlarının olmadığı ve bundan sonra Osmanlı Sultanı'nın himayesinde olduklarını göstermek için, akşama kadar Augusteon Sütunu'na dikildi.

Fransız tarihçi Alphonse de Lamartine'ye göre, İmparator ayakkabıları üzerine işlenmiş altın kartallardan tanınabildi. Daha sonra başı iki yeniçeri tarafından kesildi. Sultan Mehmed, imparatora yakışan, Hristiyan törenlerine uygun bir cenaze töreni düzenletti.

Diğer bazı kaynaklara göre ise, savunma sırasında ölen İmparator Konstantin'in başını bir Sırp getirdi. Padişah Rum beylerine bu başın Konstantin'in başı olup olmadığını sordu. Onun başı olduğu söylenince, "Allah seni ne kadar yüksek yaratmıştı ve seni İmparator yapmıştı, niçin böyle boş yere helâk olmak istedin?" dedikten sonra kesik başını partriğe gönderdi.

Dipnot: Konstantin'in yeğeni İslamı seçerek Müslüman olmuş, Mesih ismini alarak II. Bayezid döneminde sadrazamlık yapmıştır.
 
Üst Alt