Sultan Dördüncü Murad'ın Yaptığı Düzenli İşler

1602492768952.png

Evliya Çelebi Seyahatname adlı eserinde, Sultan Dördüncü Murad'ın bir hafta boyunca düzenli şekilde yaptığı işleri şöyle anlatıyor:

"Sultan Murad yaz, kış her cuma gecesi bilginleri, şeyhleri ve hafızları toplayarak ilmi konular üzerinde konuştururdu. Cumartesi geceleri ilahi okuyanların, hanendelerin, saz çalanların ezgilerini dinlerdi. Pazar geceleri Tirlî, Cevrî, Nef'î, Arzî, Nedim gibi şairlerle konuşurdu. Pazartesi geceleri Kör Hasanoğlu, damadı Muslu Çelebi, Mukallit Çıfıt Hasan, Sarı Çelebi, Simitçioğlu gibi oyuncuları toplayarak eğlence meclisleri yapardı. Salı geceleri güngörmüş yaşlılarla konuşarak sözlerinden faydalanırdı. Çarşamba geceleri takva sahipleri ve ermişliğe yakın kimselerle, perşembe geceleri de dervişlerle, dünya görmüş bilgi sahipleriyle sohbet ederdi. Her sabah divana çıkar, Müslümanların işlerini görmekte çaba harcardı. Dört yakınındaki düşmanlardan öç alıp Osmanlı ülkesi üzerinde kuş uçurtmaz ve bütün halkı emniyet içinde bulundururdu. Sözün kısası, bütün huylarını yazsak büyük bir kitap olur."
 
Üst Alt