Medya

Son Osmanlı İmparatoru sıfatına sahip olan VI. Mehmed Han, daha bilinir adıyla Sultan Vahdettin'ine ait bir fotoğraf.
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
4 Mar 2022
Görüntülenme Sayısı
44
Yorumlar
0
Osmanlı Dönemi Bir Kabristan Fotoğrafı - Hangi kabristan olduğuna dair bilgimiz bulunmamaktadır.
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
4 Mar 2022
Görüntülenme Sayısı
47
Yorumlar
0
Avusturya-Macaristan İmparatoru I. Karl ve eşi İmparatoriçe Zita’nın, 19-21 Mayıs 1918 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri İstanbul ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf.

I. Karl’ın yanında Sultan V. Mehmed Reşad, hemen arkalarında Enver Paşa, İmparatoriçe Zita ve Veliaht Vahideddin Efendi.
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
1 Nis 2021
Görüntülenme Sayısı
481
Yorumlar
0
Kendisini tahta çıkartan ve bu suretle nüfuz elde edip padişahı vesayet altında bırakma tazyikinden dolayı Yeniçeri Ocağını, Rumeli akıncıları ve beylerinin desteği ile lağvetmeyi tasavvur eden fakat düşüncesinin deşifre olması sonrası bundan vazgeçen ilk padişah II. Bayezid'dir.
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
24 Ara 2020
Görüntülenme Sayısı
240
Yorumlar
0
Etiketler
ikinci bayezid
Cem Sultan'a ait bir minyatür.

"Belaya müptela olduk Rodos'un hilesin anma
Bu derde çare bulmaz İseviden bin talep ancak"
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
24 Ara 2020
Görüntülenme Sayısı
264
Yorumlar
0
Etiketler
cem sultan
Galata Köprüsünde Günlük Yaşam'dan kesitler
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
24 Ara 2020
Görüntülenme Sayısı
301
Yorumlar
0
Etiketler
eminönü galata galata köprüsü
Sultan Abdülhamid döneminde yapımı tamamlanan Hamidiye Kruvazörü'nün denize indirilme merasimi.
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
3 Kas 2020
Görüntülenme Sayısı
466
Yorumlar
0
Etiketler
hamidiye kruvazörü
Nikahsız olup, yasak edilmesine rağmen dere kenarında şarap soğutan çiftin Yeniçeriler tarafından yakalanıp derdest edilmeleri.

I. Ahmed Albümü, TSMK, nr. 408, v.20b
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
15 Ağu 2020
Görüntülenme Sayısı
583
Yorumlar
0
Etiketler
osmanlı yeniçeriler
19. yüzyılda Galata Kulesi ve iç görünümü.
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
15 Ağu 2020
Görüntülenme Sayısı
448
Yorumlar
0
Etiketler
galata kulesi galata tower
Osmanlı Yatak Örtüsü, 19. yüzyıl
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
12 Ağu 2020
Görüntülenme Sayısı
411
Yorumlar
0
Etiketler
yatak örtüsü
Bugün Sırbistan başkenti olan Belgrad'in, Osmanlı dönemine ait bir çizimi. 17. yüzyıl
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
12 Ağu 2020
Görüntülenme Sayısı
475
Yorumlar
0
Etiketler
belgrad sırbistan
Osmanlı Dönemi Beyrut, Lübnan, 1890'lar.
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
12 Ağu 2020
Görüntülenme Sayısı
392
Yorumlar
0
Etiketler
beyrut lübnan
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
12 Ağu 2020
Görüntülenme Sayısı
770
Yorumlar
0
Etiketler
başıbozuk zeybek
Lala Mustafa Paşa'nın İzmit'te Devlet Yetkililerine Verdiği Ziyafet, 16. Yüzyıl
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
12 Ağu 2020
Görüntülenme Sayısı
594
Yorumlar
0
Etiketler
lala mustafa paşa
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
12 Ağu 2020
Görüntülenme Sayısı
471
Yorumlar
0
Etiketler
uçan balon
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
12 Ağu 2020
Görüntülenme Sayısı
555
Yorumlar
0
Etiketler
balıkesir
Osmanlı Dönemi Bağdat, Dicle Nehri, 1900'ler
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
12 Ağu 2020
Görüntülenme Sayısı
603
Yorumlar
0
Etiketler
bağdat dicle nehri
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
12 Ağu 2020
Görüntülenme Sayısı
531
Yorumlar
0
Etiketler
halep
Salacak'tan Kız Kulesine Bakış, 1900'lerin başları.
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
12 Ağu 2020
Görüntülenme Sayısı
493
Yorumlar
0
Etiketler
kız kulesi maiden tower
1553-55'de İstanbul'da bulunan Hans Dernschwam, eseri, İstanbul ve Anadolu'ya Seyahat Günlüğü, sayfa 98'de şöyle der:

"Türkiye'de dayak günlük ekmek gibi bir şey. Kim, bir suç işlese 100, 150, 300 sopa yer. Bundan dolayıdır ki, Türklerde korku ve itaat vardır"
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
11 Ağu 2020
Görüntülenme Sayısı
716
Yorumlar
0
Etiketler
dayak türklerde dayak
II. Selim'in Belgrad'da ikinci defa tahta cülus etmesi ve düzenlenen biat merasimi.
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
11 Ağu 2020
Görüntülenme Sayısı
431
Yorumlar
0
Etiketler
biat merasimi ikinci selim sarı selim
II. Selim'in Belgrad'da ikinci defa tahta cülus etmesi ve düzenlenen biat merasimi.
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
11 Ağu 2020
Görüntülenme Sayısı
422
Yorumlar
0
Etiketler
belgrad ikinci selim sarı selim
II. Selim'in Filibe'de dinlendiği sırada bizzat kendi eli ile Veziriazam Sokollu Mehmed Paşa'ya mektup yazması ve yaklaştığını bildirip, biraz daha sabretmeleri ve ordu içinde bir karışıklığa mahal vermemeleri yönünde telkinde bulunması.
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
11 Ağu 2020
Görüntülenme Sayısı
786
Yorumlar
0
Etiketler
ikinci selim sarı selim sokullu mehmed paşa
İstanbul'da tahta cülus ettikten sonra babasının cenazesini karşılamak üzere 4 bin askerle yola çıkan II. Selim. Nüzhet-i Esrarü'l Ahyar Der- Ahbar-ı Sefer-i Sigetvar'da yazıldığına göre 1 haftalık yolu 1 günde gitmişler ve minyatürde görüldüğü üzere asker hayli ızdırap çekmiştir
Değerlendirme
0.00 Oylama
Ekleyen
ottoman
Eklenme Tarihi
11 Ağu 2020
Görüntülenme Sayısı
421
Yorumlar
0
Etiketler
ikinci selim sarı selim
Üst Alt