Unvanlar

Ayak Divanı, Osmanlı döneminde, olağanüstü hallerde toplanan ve toplanılmasına sebep olan konuyu hızlıca görüşüp sonuca bağlamak amacıyla padişahın ve yüksek kademede devlet adamlarının katıldığı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
566
Başkumandan. Başbuğ
Cevaplar
0
Görüntüleme
135
Kaptan-ı Derya Osmanlı İmparatorluğunda donanma komutanlarına verilen addır.
Cevaplar
0
Görüntüleme
122
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye ya da diğer adıyla Meclis-i Vâlâ, Tanzimat döneminde Osmanlı Devletinin günümüzün Yargıtay ve Danıştay eşdeğeri olarak hizmet veren üst kuruludur.
Cevaplar
0
Görüntüleme
140
Şura-yı Devlet, Osmanlı Devletinde günümüzdeki Danıştaya karşılık gelen yüksek yargı kurumudur. 1868-1922 yılları arasında görev yapmıştır. Şura-yı Devletin temelleri II. Mahmud tarafından...
Cevaplar
0
Görüntüleme
149
Ticaret ve Ziraat Nazırlığı, Osmanlı Devletinde ticaret ve tarım işlerinden sorumlu bakanlığa verilen isimdir.
Cevaplar
0
Görüntüleme
118
Tophane Müşiri, Osmanlı Devletinde 1826dan 1908e dek kullanılan ve topçu sınıfının komutanlarına verilen askeri unvandı.
Cevaplar
0
Görüntüleme
174
Vezirlerin en yaşlısı demektir.
Cevaplar
0
Görüntüleme
129
Adil demektir. II. Bayezid, III. Mehmed ve II. Mahmuda verilmiştir.
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
-oğlu. Genellikle ın soyu anlamında genişletilmiştir.
Cevaplar
0
Görüntüleme
363
I. Bayezide verilmiştir.
Cevaplar
0
Görüntüleme
378
Yeni askerler. Meşhur Yeniçeri Ocağı mensupları.
Cevaplar
0
Görüntüleme
390
Yiğit. I. Selime verilmiştir.
Cevaplar
0
Görüntüleme
276
Cevaplar
0
Görüntüleme
304
İdareci. Moldavya ve Lehistan prensliklerinden birinin yöneticisine verilen ünvandır.
Cevaplar
0
Görüntüleme
366
Bulgar savaşçısı
Cevaplar
0
Görüntüleme
332
Başbakan, Baş vezir. Bir diğer formu da Sadr-ı Azamdır.
Cevaplar
0
Görüntüleme
319
Bakan. Ağır sorumluluk yüklenen.
Cevaplar
0
Görüntüleme
274
Tahta geçecek şehzade. Tahta geçecek kişi için son dönemde kullanılmıştır. Ancak 1876 Anayasası tahta çıkacak şehzadenin en yaşlı erkek evlat olmasını belirleyinceye ve diğer şehzadeleri...
Cevaplar
0
Görüntüleme
234
II. Bayezide verilen ünvandır.
Cevaplar
0
Görüntüleme
227
Üst Alt