Valide Sultanlar

Çiçek Hatun (d. 1443 - ö. 1498), yedinci Osmanlı Padişahı II. Mehmed'in eşi, Cem Sultan'ın annesidir. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektir. Sırp veya...
Fatma Gülüstü Hanım, son Osmanlı padişahı Mehmet Vahidettin'in annesi ve Sultan Abdülmecid'in eşlerinden dördüncü ikbaliydi. Doğum tarihi: 1831, Sohum...
Gülcemal Kadın Efendi, Osmanlı padişahı Mehmet Reşad'ın annesi ve ve Sultan Abdülmecid'ın eşlerinden biriydi. Kökeni ve doğum yeri hakkında kaynaklarda...
Tirimüjgan Kadınefendi, Sultan Abdülmecid'in eşi Sultan II. Abdülhamid'in annesidir. Doğum tarihi: 19 Ağustos 1819, Kuzey Kafkasya Ölüm tarihi ve yeri: 3...
Şevkefza Sultan, Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid'in eşlerinden biri ve Valide Sultan. Şevkefza Sultan Çerkes asıllıydı. 1 Ağustos 1839 tarihinde Sultan...
Pertevniyal Sultan Osmanlı padişahı Abdülaziz'in annesi, Valide Sultan ve Sultan İkinci Mahmud'un eşidir. Doğum tarihi: 1810, Romanya Ölüm tarihi ve yeri...
Bezmiâlem Valide Sultan, Osmanlı Padişahı Sultan İkinci Mahmud'un ikinci eşi ve padişah Abdülmecid'in annesi. Bezm-i-Âlem "Dünya meclisi" anlamına gelir...
Nakşidil Sultan, Osmanlı padişahı II. Mahmud'un annesi, Valide Sultan ve Sultan Birinci Abdulhamid'in eşidir. Doğum tarihi: 1761, Kafkasya Ölüm tarihi ve...
Nüketseza Kadın Sultan, Sultan Birinci Abdülhamid'in eşi Sultan Dördüncü Mustafa'nın annesidir. Nüketseza Kadın Sultan'ın doğum ve ölüm tarihlerine dair...
Üst Alt