ottoman

Ayak Divanı

Ayak Divanı, Osmanlı döneminde, olağanüstü hallerde toplanan ve toplanılmasına sebep olan konuyu hızlıca görüşüp sonuca bağlamak amacıyla padişahın ve yüksek kademede devlet adamlarının katıldığı divandır. Divana katılan kişiler ayakta durduğu için ayak divanı denmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, IV. Murad ve IV. Mehmed'in saltanatları sırasında ayak divanları yapıldığı görülmüştür.
 

Recommended Similar Threads

Başkumandan. Başbuğ
Cevaplar
0
Görüntüleme
135
Kaptan-ı Derya Osmanlı İmparatorluğunda donanma komutanlarına verilen addır.
Cevaplar
0
Görüntüleme
122
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye ya da diğer adıyla Meclis-i Vâlâ, Tanzimat döneminde Osmanlı Devletinin günümüzün Yargıtay ve Danıştay eşdeğeri olarak hizmet veren üst kuruludur.
Cevaplar
0
Görüntüleme
140
Şura-yı Devlet, Osmanlı Devletinde günümüzdeki Danıştaya karşılık gelen yüksek yargı kurumudur. 1868-1922 yılları arasında görev yapmıştır. Şura-yı Devletin temelleri II. Mahmud tarafından...
Cevaplar
0
Görüntüleme
149
Ticaret ve Ziraat Nazırlığı, Osmanlı Devletinde ticaret ve tarım işlerinden sorumlu bakanlığa verilen isimdir.
Cevaplar
0
Görüntüleme
118
Tophane Müşiri, Osmanlı Devletinde 1826dan 1908e dek kullanılan ve topçu sınıfının komutanlarına verilen askeri unvandı.
Cevaplar
0
Görüntüleme
174
Vezirlerin en yaşlısı demektir.
Cevaplar
0
Görüntüleme
129
-oğlu. Genellikle ın soyu anlamında genişletilmiştir.
Cevaplar
0
Görüntüleme
363
I. Bayezide verilmiştir.
Cevaplar
0
Görüntüleme
378
Yeni askerler. Meşhur Yeniçeri Ocağı mensupları.
Cevaplar
0
Görüntüleme
390
Üst Alt