Devlet Adamları ve Önemli Şahsiyetler

Cezayirli Gazi Hasan Paşa, 18. yy'ın ikinci yarısında kaptan-ı derya ve sadrazam olarak görev yapan Palabıyık lakaplı Osmanlı devlet adamı. Ölüm tarihi ve...
Köprülü Mehmed Paşa, IV. Mehmed döneminde 1656-1661 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin sadrazamlığını yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Olaylı bir dönemde...
Köprülü Fazıl Ahmed Paşa veya Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa Osmanlı Devleti'nde IV. Mehmed döneminde, 30 Ekim 1661 ile 3 Kasım 1676 tarihleri arasında on beş...
Rüstem Paşa, Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 28 Kasım 1544 - 6 Ekim 1553 ve 29 Eylül 1555 - 10 Temmuz 1561 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış...
Gedik Ahmed Paşa, Sultan II. Mehmed saltanatında, 1474-1476 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Doğum tarihi: Sırbistan Ölüm...
Cem Sultan ya da Şehzade Cem, II. Mehmed'in Çiçek Hatun'dan olma en küçük oğlu ve II. Bayezid'in küçük kardeşi. Ağabeyi II. Bayezid ile girdiği taht...
Alaeddin Paşa, ikinci Osmanlı Padişahı olan Orhan Gazi döneminde, takriben 1320-1331 arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Osmanlı...
Telli Baba, Kadirî tarikatı şeyhlerinden bir velidir. Türbesi İstanbul Rumelikavağı'ndadır. Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdayi, Beykoz'da Yuşa Peygamber...
Aziz Mahmud Hüdayi, Anadolu’da yetişen büyük velîlerden olup, Halvetiyye tarikatının kolu Celvetiyye tarikatının kurucusudur. Doğum tarihi: 1541...
Üst Alt