Devlet Adamları ve Önemli Şahsiyetler

Cezayirli Gazi Hasan Paşa, 18. yy'ın ikinci yarısında kaptan-ı derya ve sadrazam olarak görev yapan Palabıyık lakaplı Osmanlı devlet adamı. Ölüm tarihi ve yeri: 17 Mart 1790, Şumnu, Bulgaristan
Köprülü Mehmed Paşa, IV. Mehmed döneminde 1656-1661 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin sadrazamlığını yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Olaylı bir dönemde Osmanlı Devleti'ni idare etmiştir. Kargaşaların etkisini azaltarak devlete yeniden eski itibarını kazandırabilmiştir. Doğum tarihi: 1578, Roşnik Ölüm tarihi ve yeri: 31 Ekim 1661, Edirne
Köprülü Fazıl Ahmed Paşa veya Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa Osmanlı Devleti'nde IV. Mehmed döneminde, 30 Ekim 1661 ile 3 Kasım 1676 tarihleri arasında on beş yıl dört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Köprülü Mehmed Paşa'nın oğludur. Girit, Uyvar, Podolya, Kamaniçe fatihidir. Doğum tarihi: 1635, Köprülü, Kuzey Makedonya Ölüm tarihi ve yeri: 3 Kasım 1676, İstanbul
Rüstem Paşa, Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 28 Kasım 1544 - 6 Ekim 1553 ve 29 Eylül 1555 - 10 Temmuz 1561 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Doğum tarihi: 20 Mayıs 1500, Saraybosna, Bosna-Hersek Ölüm tarihi ve yeri: 10 Temmuz 1561, İstanbul Eşi: Mihrimah Sultan (e. 1539–1561) Defnedildiği yer: Şehzade Camii, İstanbul
Gedik Ahmed Paşa, Sultan II. Mehmed saltanatında, 1474-1476 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Doğum tarihi: Sırbistan Ölüm tarihi ve yeri: 18 Kasım 1482, Edirne
Cem Sultan ya da Şehzade Cem, II. Mehmed'in Çiçek Hatun'dan olma en küçük oğlu ve II. Bayezid'in küçük kardeşi. Ağabeyi II. Bayezid ile girdiği taht mücadelesiyle bilinir. Doğum tarihi: 22 Aralık 1459, Edirne Ölüm tarihi ve yeri: 25 Şubat 1495, Capua, İtalya Ebeveynleri: Fatih Sultan Mehmed, Çiçek Hatun Kardeşleri: II. Bayezid, Gevherhan Sultan
Alaeddin Paşa, ikinci Osmanlı Padişahı olan Orhan Gazi döneminde, takriben 1320-1331 arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Osmanlı Devleti'nin ilk vezirinin Alaeddin Paşa olduğu üzerinde anlaşma vardır. Osmanlı kroniklerine göre Osmanlı Devletinin ilk veziri olan Alaeddin Paşa, Osmanlı Sultanı Osman Gazi'nin oğlu olan ve Paşa ünvanını da kullanmış olan Alaeddin Bey'dir. Fakat bazı kaynaklar, ilk vezirin ismini "Alaaddin Paşa bin Hacı Kemaleddin" ve "Hacıkemalettinoğlu Aladaddin Paşa" şeklinde verirler. Buna göre ilk vezir Osman Bey'in oğlu değil Hacı Kemalettin adlı bir kişinin oğludur. Alaeddin Paşa'nın vezirlik yaptığı devirde henüz Divan teşkilatı kurulmamıştı; tek vezir Alaeddin idi. Bu nedenle Alaeddin Paşa...
Telli Baba, Kadirî tarikatı şeyhlerinden bir velidir. Türbesi İstanbul Rumelikavağı'ndadır. Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdayi, Beykoz'da Yuşa Peygamber, Beşiktaş'ta Yahya Efendi ile birlikte İstanbul Boğazının dört bekçisinden biri olduğuna inanılır. Bir rivayete göre asıl adı "İmam Abdullah Efendi" olan Telli Baba, Fatih Sultan Mehmed devrinde orduda tabur imamı iken şehit olmuş. Tam olarak kime ait olduğu belli olmayıp, hakkında çeşitli rivayetler olan türbeyi evlenmek isteyen kişiler ve bir dilekleri olanlar sıklıkla ziyaret etmektedir. Yaklaşık bir asır önce hastalıklı bir genç kızın onu rüyasında görmesiyle birlikte mezarı ortaya çıkarılmış. O günden sonra iyileşen genç kızın peşinden birçok insan bu türbeyi ziyaret etmektedir.
Aziz Mahmud Hüdayi, Anadolu’da yetişen büyük velîlerden olup, Halvetiyye tarikatının kolu Celvetiyye tarikatının kurucusudur. Doğum tarihi: 1541, Şereflikoçhisar Ölüm tarihi ve yeri: 1628, Üsküdar, İstanbul Defnedildiği yer: Aziz Mahmud Hudai Hz.(K.S.) Türbesi, İstanbul
Üst Alt