Alaeddin Paşa

Alaeddin Paşa, ikinci Osmanlı Padişahı olan Orhan Gazi döneminde, takriben 1320-1331 arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Osmanlı Devleti'nin ilk vezirinin Alaeddin Paşa olduğu üzerinde anlaşma vardır. Osmanlı kroniklerine göre Osmanlı Devletinin ilk veziri olan Alaeddin Paşa, Osmanlı Sultanı Osman Gazi'nin oğlu olan ve Paşa ünvanını da kullanmış olan Alaeddin Bey'dir. Fakat bazı kaynaklar, ilk vezirin ismini "Alaaddin Paşa bin Hacı Kemaleddin" ve "Hacıkemalettinoğlu Aladaddin Paşa" şeklinde verirler. Buna göre ilk vezir Osman Bey'in oğlu değil Hacı Kemalettin adlı bir kişinin oğludur.

Alaeddin Paşa'nın vezirlik yaptığı devirde henüz Divan teşkilatı kurulmamıştı; tek vezir Alaeddin idi. Bu nedenle Alaeddin Paşa, unvanı "sadrazam" olmasa da Osmanlı tarihinin ilk sadrazamı olarak kabul edilir.

Alaeddin Paşa vezirliği sırasında sikke, elbise, asker ve kanun tanziminde büyük hizmetlerde bulunmuştur. Vezir Alaeddin Paşa'nın önerisiyle her sınıf asker için "ak börk", siviller için "kızıl börk" baş giysisi ve değişik tip elbiseler kabul edilmiştir. İlk düzenli "yaya" adlı ordu kurulmuştur.
 
Üst Alt