Önemli Olaylar

Karlofça Antlaşması, 26 Ocak 1699 tarihinde Osmanlı ile başlarında Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu bulunan diğer Kutsal İttifak devletleri (Avusturya...
Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımıdır. 3 Kasım 1839'da Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa...
Tanzimât Dönemi, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1839 yılında, Sultan Abdülmecid döneminde Tanzimât Fermânı olarak bilinen Gülhane Hatt-ı Şerifi'nin okunmasıyla...
İnebahtı Deniz Muharebesi, 7 Ekim 1571 tarihinde Osmanlı Devleti ile Haçlı donanmaları arasında, Korint Kıstağı'nda, İnebahtı yakınlarında yapılan deniz...
Osmanlı ordusu Eylül 1596’da Eğri Kalesi’ni kuşatmaya devam ederken, Arşidük Maksimilyan kumandasında büyük bir Avusturya ordusu Türkler'le savaşmak için...
Sinan Paşa beşinci defa sadrazamlığa geldikten dört ay sonra ölmüş, yerine Damad İbrahim Paşa getirilmişti. Bu sırada Avusturyalılar ileri hareketlerine...
Murad Gazi Rumeli fetihlerini planlar ve bu planlarını uygularken, Anadolu'da müessif bir olay meydana geldi. Bu, oğlu Savcı Bey'in ayaklanması olayı idi...
Rumeli'de kazanılan her zafer Türklerin batıya doğru ilerlemelerine ve yayılmalarına sebep oluyordu. Artık Bulgar Krallığının Osmanlı hakimiyetini...
Edirne'nin Fethi'nden sonra Bizans'ın Bulgarlar ve Sırplar'la coğrafik bağlantısı kesilmiş, birleşik hareket etmelerine imkan kalmamıştı. Bu durum Hristiyan...
Üst Alt