Attila'nın Ölümü

Attila'nın Ölümü

Attila'nın Ölümü Gökyüzünde yaş yağdıran bir bulut Güneş yaslara bürünmüş batıyor. Altın, gümüş ve çelikten bir tabutta Hun güneşi yatıyor.

1595929360107.webp

Attila'nın Ölümü​

Attila, İtalya seferinden döndükten sonra, bütün dünyayı hükmü altına almak için son bir sefere daha çıkmak istiyordu. Bütün Batı ellerindeydi. Bütün Doğu’yu da ellerine almak için. İran’da hüküm süren Sasanî’leri, itaat altına almayı, vergiye bağlamayı düşünüyordu. Fakat İran seferini yapamadı.

İtalya seferinden sonra, dolunaylı bir gecede, sarayında büyük bir toy-düğün yapan Attila, o gece ildiko adında çok güzel bir prensesle evlenmişti. O zifaf gecesinde, bir iç kanama sonunda, ağzından burnundan kan gelerek öldü (453). Cesedi inceleyen kam, “Suikast yok, ağabeyi Buda (Bleda) da aynı hastalıktan ölmüştü” dedi.

Attila’nın ölümü Hunları mateme boğdu. Ama, o, milletlerin hafızalarında ölümsüzlüğe ulaşmış bulunuyordu. Rivayete göre onu, iç içe üç tabuta koydular. Birinci tabut, güneş gibi parlayan altından yapılmıştı. Çünkü o Hunlar’ın güneşi idi. İkinci tabut kuyruklu yıldızın kuyruğu gibi parlayan gümüştendi. Çünkü O, çok nadir görünen bir kuyruklu yıldız idi. Üçüncü tabut çifte su verilmiş demirden yapılmıştı. Çünkü, çelik gibi kuvvetliydi.

Mezarın Saklanması​

Altın, gümüş ve çelikten yapılan bu üç katlı tabut, Attila’ya ait silahlar ve değerli eşyalarla birlikte ve çok büyük bir yoğ töreni ile, Tisza nehrinin adacıklarından birine gömüldüı. Küçük ada derin olarak kazılmış, sonra nehrin yatağı değiştirilerek üzerinden geçirilnnişti. Böylece mezarını kimse bulamayacak, sayamayacaktı. Ve gerçekten hâlâ bulunamadı.

Attila’nın, Arıkan adlı hatunundan üç oğlu olmuştu. Bunlar yaş sırasına göre İlek, Dengizlik ve İmek idiler. Başka hatunundan Csaba adlı bir oğlu daha olduğu söylenir.

Çocukları Attila’nın yerini tutamadılar. Onun ölümünden sonra büyük oğlu ilek hakan oldu. Fakat İlek, Germen ayaklanmasını bastırmak için giriştiği bir savaşta öldü. İkinci kardeş İmek de öldükten sonra, üçüncü oğlu Hunlar’ın büyük kısmını toplayıp Karadeniz’in batı kıyılarına döndü.

Hunlar’ın bir bölümünden Macarlar, bir başka bölümünden de Buigarlar ayrı devletler halinde ortaya çıktılar.

Batı Hun İmparatorluğu Avrupa’yı askeri teşkilâtlanmada olduğu gibi sosyal hayat ve kültür bakımından da çok etkilemişti.

Romalılar 5. yüzyıldan itibaren askerî güçlerini Türk ordusundaki gibi düzenlemeye ve Hun ordusundaki 10’lu sistemi benimsemeye banladılar. Keten gömlek giymesini de ilk defa Türkler’de gördüler ve taklit ettiler. Ceket, pantolon giymeyi ve masada yemek yemeyi de yine Türkler’den öğrendiler. Hazar Prensesi Çiçek, Bizans sârayınagelin gittiği zaman giydiği Türk tipi “kağan hatun elbisesi” de Bizans’ta moda olmuş ve oradan Avrupa’ya yayılmıştı.

Attila’nın sarayında, egemenliği altında bulunan ülkelerin temsilcileri, yabancı görevliler az değildi. Bu yüzden Got ve Latin dilleri de Türkçe kadar yaygındı. Fakat Türkler hem dillerini, hem geleneklerini hiç bozulmadan korumuşlardı. Zaten siyasî iktidar sona erince yâlnız Türkçe konuşuldu ve Türk çevresine dönüldü.

Batı Hunları altın ve gümüş işçiliğinde ileri idiler. Hunlar’ın uzun zaman yerleşik hayat yaşadıkları Macaristan’da yapılan kazılarda birçok keramik ve altın eşya çıkarılmıştır. Hun kurganlarında silâh ve at koşumlarından başka, altın kazan, gümüş kemer ve kaşık, altın taç vb. bulunmuştur.
 

Recommended Similar Threads

Sultan Alpaslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken, keşfe gönderdiği subaylardan biri huzuruna gelip telaşla: 300 bin kişilik düşman ordusu bize çok yaklaştı, demiş. Alparslan hiç...
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
İslâm kaynakları, Sultan Alparslan’ın muharebe öncesinde askerlere yaptığı konuşmanın sonunda ok ve yayını elinden bırakıp topuzunu aldığını söyler. Yine bütün kaynaklar savaşın Türklerin göz...
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
İnsanlık tarihinin başlangıcından beri ihtiyaç hissedilen halının ilk defa Türkler tarafından dokunmuş olduğu somut delillerle ispatlanmıştır. Türkmen toplulukları, kendi obalarında ve gittikleri...
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Bizans İmparatoru Diyojen Türkleri Anadoludan atmak için ordusuyla Malazgirt Ovasına doğru yürüyordu. Parayla asker toplamış, Hristiyanlığın en büyük lideri sayılan Papadan yardım görmüştü...
Cevaplar
0
Görüntüleme
624
Pazırık Kurganı, Doğu Altay’da, Balıklıgöl yakınında, Yan Ulağan ırmağının kıyısında küçük bir vadidedir. Burada bugün de Hun Türklerinin torunları yaşıyor. Pazırık vadisinde bulunan kurganlar...
Cevaplar
0
Görüntüleme
615
İkinci Göktürk İmparatoru, Büyük Türk Hakanı Bilge Kağan’ın Türk Milletine Nasihatleri isimli bu yazıda, nasihatleri bir araya toplanmıştır. Bilge Kağan’ın Türk Milletine Nasihatleri Ben, hali...
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Orhun Anıtları, yüzyılların ötesinde Türk tarihine ışık tutan, ataların sesini duyuran, vasiyetlerini ulaştıran “Bengütaşlar” Türk kelimesinin milletimiz adı olarak geçtiği ilk Türkçe metinlerdir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
548
Göktürk yazısı ve dili hakkında bilgiler vermek ve farkındalık yaratmak için bu kısa yazıyı oluşturmak istedik. Okunması temennisiyle. Göktürk yazısı ve dili Orhun alfabesi, eski Türk...
Cevaplar
0
Görüntüleme
699
Batılılar, Attila için, kendilerini cezalandırmak amacıyla Tanrı tarafından gönderildiğine inanıyor ve ona “Tanrı’nın Kırbacı” diyorlardı. Attila Batı Hun İmparatorluğu‘nun Hakanı Rua, 434...
Cevaplar
0
Görüntüleme
550
Bu yazı, Uygur Edebiyatı hakkında bilgi vermek amacıyla eklenmiştir. “Erdemli kişi bir cevherdir; erdemsiz kışı ise ayakkabı astarından farksızdır.” Uygur Edebiyatı Uygur Türkleri 745 yılında...
Cevaplar
0
Görüntüleme
915
Üst Alt