Korkutmayan Düşman

5f72222e55427e0fdc23b492.jpg


Sultan Alpaslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken, keşfe gönderdiği subaylardan biri huzuruna gelip telaşla:

"300 bin kişilik düşman ordusu bize çok yaklaştı," demiş. Alparslan hiç önemsimeyerek şöyle karşılık vermiş:

"Biz de onlara yaklaştık."
 

29 Eyl 2022

Damat Rüstem Paşa ikinci kez Osmanlı sadrazamı oldu
  • Tarihi Olaylar
Yorumlar
0
Sened-i İttifak imzalandı
  • Tarihi Olaylar
Yorumlar
0
Trablusgarp Savaşı başladı
  • Tarihi Olaylar
Yorumlar
0
İstanbul Antlaşması imzalandı
  • Tarihi Olaylar
Yorumlar
0
Üst Alt